8 Operationele vraagstukken

Het product staat, hoe er meer uit te halen?

Nog weinig tot geen exportsales? We stellen graag ons wereldwijde distributienetwerk van food gerelateerde distributeurs ter beschikking. Ook onze high-level kennis van productmarketing met een hands-on aanpak kan uw eigen merk een boost geven. Kennis en ervaringen op het gebied van financieel management (inclusief belasting- en subsidiemogelijkheden) kunnen een grote impact hebben op uw bottom line. We zijn benieuwd naar uw inzichten van operationele ‘wins’ in uw organisatie.

7 Management en transformatie vraagstukken

Kennis, competentie en drive om te veranderen.

We leven in een samenleving met steeds veranderende markten, klantenwensen en heviger wordende concurrentie. Daarom moeten bedrijven zich kunnen aanpassen aan deze wijzigende omstandigheden. Zelfs als het betekent dat zij hun bestaande organisatie en bedrijfsmodel op vele fronten dienen te veranderen.

Het transformeren van een bedrijf is echter geen sinecure. Daarbij gaat het vaak om grote aanpassingen aan een breed scala aan managerial, operationele, commerciële en financiële aspecten. Als gevolg daarvan kan het uitdagend zijn om een ​​partner te vinden met de kennis, financiën en de drive om uw plannen voor verandering te ondersteunen.

Samen uit, samen thuis.

Het Food & Fun Invest team heeft diverse  business transformaties ondersteund. Door onze uitgebreide ervaring zijn we goed uitgerust om de belangrijkste implicaties van de betrokken veranderingen te begrijpen en te beoordelen.

Naast het regelen van de benodigde funding om het project te beheren, kunnen wij u helpen om aan alle eisen voor een succesvolle uitvoering te voldoen. Samen de inspanning en het risico delen, voordat de gezamenlijke voordelen er zijn.

6 Buy & Build begeleiding

Ambitie om een sterke marktspeler te worden.

Er zijn veel redenen waarom een buy-and-build-strategie aantrekkelijk kan zijn. Zoals schaalvergroting, een bredere productportefeuille of toegang tot nieuwe markten. In ieder geval is een buy-and-build strategie zeer uitdagend. Het vereist veel aandacht en geduld om transacties uit te voeren en succesvol te integreren. Bij Food & Fun Invest weten we uit ervaring hoe u een dergelijke route succesvol kunt realiseren, gebruikmakend van onze experts en funding. Gefocussed en samen op pad om een sterke marktspeler te worden.

Wij helpen u om het beter en sneller te doen dan de concurrentie.

Uit ervaring weten wij dat er veel aandacht gegeven dient te worden aan de ontwikkeling van een gezamenlijke buy-&-build-strategie. We zijn bereid met extra funding, om de organisatie te laten voorlopen door de organisatiestructuur en systemen te versterken. Ook spotten wij samen de markt naar geschikte overnamekandidaten.

Zodra een positieve beslissing is genomen over een add-on-overname, helpen wij met de transactie -van realisatie tot integratie. Want het is ons doel om de verworven bedrijven werkelijk als één te laten functioneren om een sterke marktspeler te worden.

5 Aandeelhouder(s)- en opvolgingsvraagstukken

Familietradities en de onderneming.

De keuze waar u als eigenaar voor staat is niet makkelijk. Inzet is uw eigen levenswerk en traditie. Vol fascinerende verhalen over stichters die een bedrijf beginnen en generaties van zonen en dochters die het helpen groeien. Tegenwoordig is een dergelijke voorzetting van tradities niet meer vanzelfsprekend. Wie heeft de kwaliteiten om uw rol op een succesvolle manier voort te zetten en kunt en wilt u uw kinderen hier mee opzadelen. Een overgang naar een nieuwe eigenaar/directeur kan risicovol zijn en de meeste financiële partijen zullen aarzelen om te investeren. Want het is geen sinecure om iemand te vervangen die zo verstrengeld is met het bedrijf en in staat is meerdere rollen uit te voeren.

De juiste mensen voor uw (levens)werk.

Bij Food & Fun Invest hebben we de juiste ervaring en ons food netwerk om de uitdagingen aan te pakken die nodig zijn bij het regelen van uw opvolging. Wij helpen u bij het selecteren van mogelijke kandidaten en het vinden van geschikt nieuw management. Daarnaast assisteren wij u en het nieuwe management met de transitie waarbij tradities en het nieuw elan stap voor stap op een succesvolle wijze geïntegreerd worden. In veel gevallen zijn de verkopende (familie) aandeelhouders geïnteresseerd in een aandelenbelang in het bedrijf, wat we graag ondersteunen. Wij ‘teamen’ graag als verbindende partner tussen partijen met als doel om de onderneming verder uit te bouwen.

4 Buy Out begeleiding, op weg naar aandeelhouderschap

Geef uzelf de vrijheid om te groeien met uw onderneming
De stap van werknemer naar aandeelhouder via een management buy-out is vaak een ‘once in your life’ kans. Als toekomstig eigenaar ziet u kansen en waarde potentieel in de onderneming die er tot dusverre nog niet zijn uitgekomen door de huidige aandeelhouders- en/of management setting.
De vrijheid zal naast het eigen baas en zelf verantwoordelijk zijn, ook liggen in de keuze van een  partner die bepalend zal zijn voor het succes. Kiest u voor een pure financiële sponsor of voor een team dat naast geld ook toegevoegde waarde kan bieden en u als ondernemer begrijpt?

Een participerende partner die u ondersteunt op weg naar uw doel.

Een buy out team staat bij haar start onder grote druk. Het is een mooie kans maar er staat ook veel op het spel. Vanuit diverse posities hebben we diverse managementteams ondersteund tijdens buy-outs. Tact, marktkennis, rust en transactiekennis zijn naast funding, elementen waar onze meerwaarde is gebleken.

Na het ‘losmaken’ van uw onderneming zullen we als sparringpartners fungeren om de overgang soepel te laten verlopen. Ook weten wij om te gaan met de financiële druk die de buy out voor de nieuwe eigenaren met zich mee brengt. Dat is een van de redenen waarom wij een vertrouwde partij van leidinggevenden en eigenaren zijn geworden. Zo helpen we de nieuwe eigenaren met hun onderneming op een vertrouwde en succesvolle manier voorwaarts.

3 Succesvolle overname

Een overnamekandidaat gevonden om te groeien?

Er zijn veel redenen om een overname te doen. Zoals het verkrijgen van nieuwe klanten, technologie en kennis, behalen van schaalvoordelen, het verkrijgen van een positie op een buitenlandse markt. Maar ongeacht de reden, het doen van overnames is uitdagend en spannend. De toekomstige ontwikkeling van uw bedrijf kan zelfs sterk afhangen van het vinden van de juiste overname target en de mogelijkheid om deze te integreren in uw organisatie.

Aangezien dit zo belangrijk is, is het van belang een partner met succesvolle overname ervaringen aan uw zijde te hebben, die u van de eerste analyses ondersteunt tot de definitieve integratie. Samen kansen verzilveren om uw business te verbeteren.

Een jaarrekening is maar een deel van het verhaal. Wij komen graag tot de kern voor u.

Op papier kan een overname target er veelbelovend uitzien. Echter, de cijfers vertellen slechts een deel van het verhaal. Daarom vinden wij het van groot belang om uw positie te begrijpen. Het analyseren van de specifieke voor- en nadelen van het maken van een overname. Wat zijn de waarde brengende aspecten zoals klanten, het verdienmodel, distributiekanaal, cultuur, besparingsmogelijkheden, rol van de eigenaar, mensen en processen.

Zodra we de gezamenlijke beslissing hebben genomen om te investeren, ondersteunt het Food & Fun Invest team u gedurende het gehele acquisitieproces. En helpt u bij de volledige integratie van het verworven bedrijf in uw organisatie waarbij extra complexiteit zal worden vermeden. De overname als lust en niet als last, daar streven wij naar.

2 Financiering voor een groeiende onderneming.

Inspiratie en funding voor een groeiende onderneming.

Uw onderneming heeft sinds haar bestaan een mooie groei doorgemaakt. Maar u stelt zich steeds vaker de vraag hoe nu verder, hoe de organisatie te versterken en uit te breiden? Kan het bedrijf zelfstandig blijven groeien of heeft het externe financiering nodig voor de verwachte groei. En hoe risicovol zijn de steeds maar groter wordende investeringen, ze kunnen uw bedrijf maken of breken. Dus ze moeten zorgvuldig worden gemaakt om ervoor te zorgen dat uw uitbreidingsplannen eigenlijk meer waarde creëren. Aan de andere kant wilt u geen momentum verliezen. Dat betekent dat uw partner de analytische vaardigheden en daadkracht moet hebben om uw plannen te begrijpen en in actie om kan zetten.

Het doen van de juiste dingen.

Door de jaren heen is het Food & Fun Invest team betrokken geweest bij tal van groei investeringen, zoals nieuwe productiefaciliteiten, locaties, markten, distributiekanalen en technologie.

Tijdens deze uitbreidingen hebben we altijd samen met de managementteams gewerkt, om snel de key drivers van het bedrijf te begrijpen. Onze aanpak is analytisch en pragmatisch en stelt ons in staat om samen met u snelle en transparante investeringsbeslissingen te maken.

1 Strategische stappen en performance verbetering

Mogelijkheden om het beter te doen.
De marktsegmenten waarin u actief bent, doen het redelijk tot goed. Uw onderneming staat er goed voor. Toch wilt u dat uw onderneming het nog beter doet, of anders gezegd; blijft het wel zo solide als er nu niets gebeurt? Hoe vreemd ook, het is vaak zo dat bedrijven die al goed presteren, een nog veel groter potentieel hebben om hun prestaties verder te verbeteren. De reden hiervoor is dat ze zichzelf een positie hebben gecreëerd om te innoveren, hun producten te verbeteren, hun marketing aanpak te herzien en zich te concentreren op nieuwe groeimogelijkheden.
De strategische uitdaging van deze bedrijven is zich te richten op die initiatieven die de meeste waarde zullen creëren en daarbij focus te houden. Food & Fun Invest is een partner die u hierbij kan helpen. Door u te ondersteunen met het maken van de juiste strategische stappen.

Uw opties breder gezien.

Het Food & Fun Invest team bestaat uit zeer ervaren ondernemers en business professionals. Zij zijn in staat om een ​​breder beeld te geven van uw bedrijf, ook rekening houdend met de specifieke kenmerken van uw bedrijfstak. Onze verbeterstrategieën zijn gebaseerd op diepgaande analyses om uw inspanningen naar het einddoel te richten. In deze ondersteunende rol hebben we veel bedrijven geholpen met diverse innovatie-, operationele-, marketing- en verkoop- en expansieprojecten.

We zijn pragmatisch in onze aanpak en dus snel in de besluitvorming. Het bij elkaar brengen van alle betrokken partijen en het in beweging van zetten van acties: van tekentafel naar operatie. Hiermee kunt u voortbouwen op de basis die u al hebt gemaakt. Op basis van de juiste keuzes, samen op weg met extra funding, naar nieuw succes.